пʼятниця, 29 грудня 2017 р.

Бюджет району: що нам готує 2018 рік
Обсяг фінансового, в т.ч. за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджетів ОТГ: Висоцького – 3221 тис. грн.; Миляцького сільського бюджету – 4437,3 тис. грн. ресурсу районного бюджету на 2018 рік визначений в сумі 378461,5 тис.грн.
З метою збалансування бюджету та упорядкування сфери видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2018 рік, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету, видаткова частина бюджету спрямована на вкрай нагальні потреби.
Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік визначено в сумі 367517,8 тис. грн., у тому числі обсяг видатків, що здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного і обласного бюджетів, складає 311794,0 тис. грн. та обсяг міжбюджетних трансфертів з районного бюджету, що передаються до сільських, міського та інших бюджетів, 15681,1 тис. грн.
Одним із основних пріоритетів формування видаткової частини районного бюджету залишається збереження соціальної спрямованості бюджету. Основний акцент при розрахунку прогнозної потреби в коштах на фінансування органів місцевого самоврядування та закладів соціально-культурної сфери району на 2018 рік зроблено на необхідності забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії та комунальні послуги, медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, інші захищені статті бюджету та першочергові поточні видатки, без яких неможливе нормальне функціонування бюджетних установ та виходячи із наявного фінансового ресурсу районного бюджету.
При розподілі видатків районного бюджету застосовано єдиний підхід по всіх бюджетних установах, які фінансуються за рахунок власних надходжень районного бюджету.
Для обрахунку фонду оплати праці взято за основу запровадження з 1 січня 2018 року розміру мінімальної заробітної плати – 3723 грн. та розміру ставки І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1762 грн.
Обрахований фінансовий ресурс районного бюджету в основному дозволяє сформувати фонд оплати праці бюджетних установ, який забезпечує виплату заробітної плати працівникам відповідно до фактично зайнятої чисельності за посадовими окладами, враховуючи надбавки і доплати обов’язкового характеру, без виплат стимулюючого характеру, крім закладів освіти і охорони здоров’я. 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з цін і тарифів на них, що діють на даний час з врахуванням обсягів їх фактичного споживання у натуральних показниках за 2017 рік.
Потреба в коштах на продукти харчування та медикаменти розрахована виходячи з діючих натуральних та, в окремих випадках, грошових норм забезпечення одиниці контингенту, що обслуговується у закладах соціально-культурної сфери. Вартість харчування вихованців дошкільних навчальних закладів прогнозується на рівні 2017 року, або виходячи із 17 грн. на день.
Всі інші незахищені та непершочергові видатки передбачені на мінімально необхідному рівні, потребу в них розраховано, виходячи з режиму жорсткої економії та ефективного використання коштів.
На утримання районної ради передбачається спрямувати 1558,4 тис. грн., або 106,4 % до рівня 2017 року, з них 1342,6 тис. грн. - на заробітну плату з нарахуваннями працівників апарату ради, 132,1 тис. грн. - на видатки по утриманню установи (оплату транспортних послуг, послуг зв’язку, відрядження та інші господарські витрати), 83,7 тис. грн. - на оплату енергоносіїв.
На фінансування закладів і заходів по галузі «Освіта» передбачено спрямувати 127174,2 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 85727,9 тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 19540,3 тис.грн. і коштів районного бюджету - 21839,3 тис.грн.
Відповідно до ст. 103-2 Бюджетного кодексу України зі змінами освітня субвенція, як і у 2017 році, спрямовується тільки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів.
На оплату праці всіх інших працівників загальноосвітніх навчальних закладів, всі поточні видатки навчальних закладів та оплата енергоносіїв і комунальних послуг буде здійснюватись за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та коштів районного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу. 
Із загальної суми видатків на галузь передбачається спрямувати на виплату заробітної плати з нарахуванням 114513,7 тис. грн., або 90,1 % загального обсягу, та 9812,5 тис.грн. на оплату комунальних послуг і енергоносіїв , що становить 7,7 %.
Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету повністю забезпечує потребу в коштах для виплати заробітної плати педагогічному персоналу загальноосвітніх закладів за посадовими окладами з доплатами і надбавками, допомоги на оздоровлення, щорічної винагороди.
Щодо фонду оплати праці інших працівників загальноосвітніх закладів, а також інших закладів освіти, то без здійснення заходів щодо оптимізації мережі забезпечити всі необхідні виплати буде неможливо.
Коштів на заробітну плату працівникам загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічного персоналу) передбачено в розрахунку на 10 місяців через нестачу фінансового ресурсу в районному бюджеті. При потребі в коштах на утримання шкільних відділень НВК, ЗОШ за рахунок додаткової дотації в обсязі 30152,0 тис.грн., враховано лише 19540,3 тис.грн., або нестача коштів склала 10611,7 тис.грн. Фінансовий ресурс районного бюджету цю потребу не покриває, по можливості за рахунок власних надходжень районного бюджету враховано лише 3582,8 тис.грн., з них на оплату енергоносіїв навчальних закладів в сумі 2823,4 тис.грн.
 У фонді оплати праці дошкільних закладів у повному обсязі враховані кошти на виплату педагогічним працівникам надбавок за вислугу років, надбавок за престижність праці у розмірі 20 відсотків посадового окладу, по одному посадовому окладу допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та щорічної винагороди.
До фонду оплати праці інших працівників дошкільних закладів та працівників інших закладів освіти враховано тільки обов’язкові виплати (за посадовими окладами, доплату до мінімальної зарплати, нічні, шкідливі умови праці) без  матеріальної допомоги на фактично зайняту штатну чисельність. 
Згідно з доведеними показниками до районного бюджету на 2018 рік по галузі «Охорона здоров’я» передбачені видатки за рахунок медичної субвенції в сумі 33450,3 тис. грн., з них на утримання КЗОЗ «ЦРЛ» 28488,7 тис.грн. та КЗОЗ «РЦ ПМСД» 4961,6 тис. грн. Крім цього за рахунок додаткової дотації з державного бюджету заплановано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 1600 тис. грн., в т.ч. КЗОЗ «ЦРЛ» 1200,0 тис.грн. та КЗОЗ «РЦ ПМСД» 400,0 тис. грн. Додатково за рахунок коштів районного бюджету враховано 885,4 тис.грн. на оплату енергоносіїв для КЗОЗ «ЦРЛ».
Обсяг коштів, який передбачено на утримання центральної районної лікарні з урахуванням коштів медичної субвенції, що будуть передані з бюджетів Висоцької і Миляцької ОТГ, дає можливість забезпечити фондом оплати праці з нарахуванням працівників за посадовими окладами, обов’язковими надбавками та доплатами, доплатою до мінімальної зарплати в розрахунку на 11 місяців на фактично зайняту чисельність штатних одиниць. По КЗОЗ «РЦ ПМСД» фондом оплати праці забезпечено виплату посадових окладів, обов’язкових надбавок та доплат, доплати до мінімальної зарплати в розрахунку на 5 місяців. З 1 липня 2018 року фінансування первинної медичної допомоги передбачається через окрему бюджетну програму з державного бюджету. Наявний фінансовий ресурс не забезпечує виплату допомоги на оздоровлення по жодному закладу охорони здоров’я. Для виплати заробітної плати за посадовими окладами, обов’язковими надбавками та доплатами, доплатою до мінімальної зарплати, допомоги на оздоровлення медичним працівникам не вистачає 3411,1 тис. грн.
На проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії установи охорони здоров’я забезпечені на рівні 76,3 % від потреби.
Обсяг видатків на галузь «Культура і мистецтво» у районному бюджеті планується в сумі 8697,9 тис. грн. Видатки на оплату праці з нарахуванням становлять 7823,1 тис. грн., або 93,7 %, на енергоносії - 431,0 тис.грн., або 5,2 %. Фонд оплати праці музичної школи враховує педагогічним працівникам надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, надбавку за престижність у розмірі 20 % посадового окладу. Крім основної заробітної плати за посадовими окладами, бібліотечним працівникам враховано надбавки за вислугу років та особливі умови роботи у розмірі до 10 відсотків посадового окладу, клубним працівникам – надбавку за вислугу років.
На проведення комплексу культурно-мистецьких заходів загальнодержавного і місцевого значення спрямовується 25,0 тис. грн., або на рівні поточного року.
На галузь «Фізична культура і спорт» передбачені видатки в сумі 1038,5 тис. грн., що складає 102,3 % до 2017 року.
Як і у попередні роки, так і на 2018 рік передбачено надання фінансової підтримки громадській організації фізкультурно-спортивному товариству «Колос» в сумі 103,1 тис. грн.
В 2018 році з районного бюджету на утримання ДЮСШ та здійснення заходів з фізичної культури і спорту районного значення планується відповідно 879,6 та 10,0 тис. грн. Обсяг коштів на оплату праці по ДЮСШ враховує всі виплати обов’язкового характеру, допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу.
В районному бюджеті на 2018 рік видатки на соціальний захист населення та соціальне забезпечення (без урахування трансфертів) передбачаються в сумі 5844,4 тис.грн.
На утримання установ соціального забезпечення (територіального центру) передбачаються в сумі 5575,9 тис. грн.
Вказані видатки є першочерговими на їх утримання: по заробітній платі, харчуванню підопічних у стаціонарному відділенні, енергоносіях та інших поточних видатках. Фонд заробітної плати включає тільки обов’язкові виплати: за посадовими окладами, доплату до мінімальної заробітної плати, шкідливі умови праці, допомогу на оздоровлення медичному персоналу у розмірі посадового окладу.
Видатки на утримання центру соціальної служби для сім‘ї, дітей та молоді визначені в сумі 472,4 тис. грн. Фонд заробітної плати обрахований виходячи із фактичної чисельності за посадовими окладами, надбавкою за вислугу років, включаючи доплати до встановленого розміру мінімальної заробітної плати.
В проекті районного бюджету передбачено надання субвенції на обслуговування осіб з інвалідністю у Вараському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів в сумі 80,0 тис. грн., в комунальному закладі «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів» в сумі 22 тис.грн., а також виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку в сумі 55,5 тис.грн.
На виконання статті 24 Бюджетного кодексу України планується передбачити видатки резервного фонду районного бюджету в розмірі 100,0 тис. грн.
В складі видатків загального фонду районного бюджету враховано кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1057,4 тис. грн., в тому числі на фінансування заходів програм: фінансового забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та надання пільг з оплати послуг зв’язку на 2018-2019 роки - 271 тис.грн.; збереження архівних фондів ліквідованих підприємств Дубровицького району - 241,0 тис.грн.; програми «Здоров’я дітей Дубровиччини» на 2016-2020 роки – 192 тис.грн.; розвитку фізичної культури і спорту в районі – 158,9 тис.грн.; розвитку туризму в Дубровицькому районі на 2016-2020 роки -54,5 тис.грн.; програми «Ветеран» на 2014-2018 роки – 45,0 тис.грн.; відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2015-2018 роки – 25,0 тис.грн.; соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей на 2017-2020 – 20,0 тис.грн.
На виконання заходів цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» по спеціальному фонду пропонується спрямувати 40,0 тис. грн. на надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам за рахунок повернення коштів, наданих в попередні роки.
Відповідно до положень Бюджетного кодексу України зі змінами з районного бюджету планується передача міжбюджетного трансферту органам місцевого самоврядування в сумі 15524,6 тис. грн. на утримання дошкільних закладів та сільських закладів культури.


Немає коментарів:

Опублікувати коментар