пʼятниця, 28 лютого 2020 р.


знову про медИцину
Переглядаю в Інтернеті свіжі новини: «Українських медиків прийме Європа, а хворих українців – рідна земля», – так характеризує анастезіолог із Харкова медичну реформу. Не хотіли б настільки згущати фарби, однак мусимо констатувати наступне: далеко не райдужні перспективи в цьому плані і у нас, на Дубровиччині. Адже час, коли реально можна було по максимуму «заманити» державні гроші до дубровицьких пацієнтів і на вторинному рівні медичного обслуговування, напевно, для нас вже втрачено. Бо там, де про це дбали заздалегідь, вже роками вибудовували чітку, логічну і зрозумілу модель організації медичного обслуговування. Первинна ланка – це форпост, який підстраховується вторинною і працює з нею в одному циклі, як один злагоджений механізм. Робота ця дуже копітка, але там, де не шукали причин, а знаходили засоби – вона дала свій результат. Що в підсумку? З-поміж шести чорнобильських  районів нашої області, в чотирьох створено опорні медичні заклади. Як запевнили в обласному управлінні охорони здоров’я, в усіх опорних лікарнях за державний кошт буде переобладнано приймальне відділення, а також підсилено поліклініку діагностичною апаратурою. Як бачите, цей тайм ми уже програли.
З послабленням вторинного рівня медицини все більші надії ми покладаємо на «первинку», а ще більше на Господа нашого Вседержителя, «щоб спас та захистив». Бо ж з огляду на теперішню комерційну вартість медичних послуг, як співав колись Висоцький: «той, хто слабший – зразу в гроб»…
То які все-таки перші підсумки року роботи нашого КНП «Дубровицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» у «вільному плаванні»? Бо ж саме він покликаний в першу чергу дбати про здоров’я дорослих і дітей нашого району. Тим паче маємо не зовсім приємні приклади з реформуванням «первинки». Приміром, читачі газети скаржаться, що в такому великому селі, як Золоте, ФАП перестав працювати зовсім. Чому і як таке могло статися, ми ще досліджуватимемо більш детально. З відділенням громад, на жаль, й сфера  охорони здоров’я розпалася на «удільні князівства». Проте повернемося до теми нашої розмови.
Нагадаємо, центр ПМСД створено ще в 2013 році. До його складу входять 28 ФАПів та 6 лікарських амбулаторій. Очолює центр головний лікар Островець Вікторія Михайлівна. Під її керівництвом працює 203 медики, серед них лікарі загальної практики сімейної медицини, педіатри, фельдшери, сестри загальної практики сімейної медицини, молодші медичні сестри, адміністративно-управлінський персонал.
Рішенням сесії районної ради від 28 березня 2018 р. № 271 заклад реорганізовано в комунальне некомерційне підприємство.  Вже через кілька місяців було отримано ліцензію  на медичну практику. 15 серпня 2018 року було підписано договір з Національною службою здоров’я України, а з жовтня – заклад фінансувався за програмою медичних гарантій НСЗУ. На даний час центр ПМСД працює в медичній інформаційній системі «Доктор Елекс». Також 5 лікарських амбулаторій забезпечено широкосмуговим доступом до мережі Інтернет для функціонування електронної системи охорони здоров’я.
На сьогоднішній день населенням району укладено понад 86% декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Кожен пацієнт має право на вільний вибір лікаря та направлення на обстеження до всіх медичних вузькопрофільних спеціалістів району та області.
П’ятнадцять послуг є безоплатними
В рамках реформи первинної медичної допомоги за договором про медичне обслуговування населення лікарі центру ПМС надають такі безоплатні медичні послуги:
1. динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
2. проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, а також патологічних і фізіологічних (під час вагітності) станів;
3. забезпечення проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
3. надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
4. проведення обов’язкових заходів щодо виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, оцінювання загального серцево-судинного ризику, індексу маси тіла, окружності талії тощо;
5. проведення наступних лабораторних досліджень: загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити;
6. проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень, підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення та медичні препарати, а також проведення епідеміологічних досліджень при поодиноких випадках інфекційних хвороб;
7. надання консультативної допомоги населенню з основних засад здорового способу життя, наслідків для здоров’я нездорового способу життя та важливості здійснення заходів з відмови від куріння та зловживання алкоголем, збільшення фізичної активності та здорове харчування;
8. динамічне спостереження за жінками з неускладненим перебігом вагітності та направлення їх (у разі потреби) до лікаря-акушера-гінеколога закладу вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
9. здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною;
10. надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та визначення його потреб, оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому, призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, оформлення рецептів для лікування больового синдрому, призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо), консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом, координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта.
11. призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства;
12. виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;
13. направлення пацієнта з медичними показаннями, які не потребують ЕМД, у заклади охорони здоров’я для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, медичної реабілітації та паліативної допомоги;
14. виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який знаходиться у стані, загрозливому для життя, та надання йому відповідної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД;
15. ведення первинної облікової документації (в тому числі в електронному вигляді), оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.
Державні та донорські програми щодо реконструкції та будівництва амбулаторій, їх переоснащення
У 2019 році відповідно до реформи сільської медицини в районі проведено будівництво нової лікарської амбулаторії в селі Кривиця, яка повністю оснащена новим медичним обладнанням. Також продовжується робота щодо подальшого формування оптимальної мережі закладів первинного рівня надання меддопомоги, зокрема, реалізація завдань спільного Проєкту «Поліпшення здоров’я на службі у людей».
Для включення у фінансування з коштів проєкту Світового банку ввійшли наступні об’єкти із нашого району: реконструкція ФАПів під лікарські амбулаторії с. Селець, Колки та Берестя; капітальний ремонт Бережницької, Сварицевицької, Дубровицької №1, №2 лікарських амбулаторій. В перспективі також: будівництво Туменської лікарської амбулаторії та реконструкція ФАПу під службове житло;  реконструкція ФАПів сіл Бережки, Лютинськ, Залужжя в лікарську амбулаторію (в останніх двох із службовим житлом для лікаря).
В рамках проєкту Світового банку на заклад також було безоплатно передано 13 персональних комп’ютерів для забезпечення комп’ютеризації робочих місць, а також протягом 2019 року закладом було закуплено сечовий аналізатор, електрокардіограф, сумки-укладки (з наповненням та без наповнення) для лікарів ПМД та середнього медичного персоналу, комп’ютерне обладнання, велосипеди для середнього медичного персоналу та телекомунікаційне обладнання для обслуговування медичних інформаційних систем; було проведено капітальний ремонт ФАПів сіл Заслуччя (заміна вікон та дверей) та Городище (заміна даху).
Як діє програма «Доступні ліки»
Упродовж 2015-2018 років для амбулаторного лікування пацієнти, що страждають на серцево-судинні захворювання, ЦД ІІ типу, бронхіальну астму забезпечуються лікарськими засобами відповідно до Програми «Доступні ліки». Для її реалізації були укладені договори з 14 аптеками.  Починаючи з квітня, для пацієнтів центру доступна функція видачі електронних рецептів.
В рамках програми «Здоров’я дітей Дубровиччинни» було повністю забезпечено спеціальним продуктом харчування хворих на фенілкетонурію дітей віком від 4 до 12 років. Для забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз та після трансплантації донорської нирки, які проживають на території  району, було закуплено життєво необхідні препарати. Необхідними ліками забезпечено також  хворих, які страждають на нецукровий діабет.
Дієва медицина – мобільна медицина
Первинна ланка медицини  має бути найближчою до людей. Для підвищення її ефективності та мобільності згідно  з розпорядженням голови обласної державної адміністрації в 2019 році закладу було виділено автомобіль «Renaul Duster».
Також зовсім недавно Фондом Ріната Ахметова було передано автомобіль «Toyota Land Croiser 150» для надання медичної допомоги мешканцям найвіддаленіших сіл нашого району.
За кошти місцевого бюджету також здійснюється постійне  перевезення ветеранів для лікування в Клеванському військовому госпіталі відповідно до районної цільової програми «Ветеран»
 Проблеми та перспективи
Центр планує і надалі продовжити роботу щодо подальшого формування оптимальної мережі своїх закладів, дооснащення їх інвентарем, іншими виробами медичного призначення. Впроваджуються нові технічні та інформаційно-програмні засоби для функціонування електронної системи охорони здоров’я та телемедицини з метою поліпшення якості профілактичних медичних оглядів населення, диспансеризації та раннього виявлення передракових станів, онкологічних захворювань, туберкульозу, цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, проведення інформаційно-просвітньої роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та профілактики захворювань.
Кадри вирішують все
Серед кращих спеціалістів центру ПМСД можна виділити насамперед  ветеранів праці: лікарів-педіатрів Мединську Зінаїду Георгіївну, Мацика Володимира Петровича, лікарів загальної практики – сімейних лікарів Кохтюка Василя Івановича, Дацька Миколу Володимировича, а також молодих спеціалістів, які повністю відаються своїй роботі – заступника головного лікаря з медичного обслуговування Логин Люмилу Миколаївну, лікарів загальної практики – сімейних лікарів – Люлюк Галину Юріївну, Демидову Лідію Іванівну, лікаря-педіатра Велику Вікторію Сергіївну. 
Неможливо уявити роботу центру, фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій і без середнього медичного персоналу: головної медичної сестри Дубінець Лілії Орестівни, старшої медичної сестри  Твердої Світлани Іванівни.
Велику роль у роботі закладу відіграє адміністративно – управлінський персонал: головний бухгалтер – Калько Світлана Вікторівна, інспектор з кадрів – Холодько Марія Вікторівна, економіст – Берестень Любов Миколаївна, юрисконсульт – Хомич Марія Дмитрівна, водій – Придатко Микола Миколайович.
Підготовлено за інформацією РЦ «ПМСД».

Немає коментарів:

Опублікувати коментар